galax gt730 2gb ddr5

  • Card Vga Galaxy Ndivia Geforce GTX 730 2GB DDR5
  • Memory: 2GB GDDR5 64 bit
  • Core: 902 MHz
  • Boost: 1334 MHz
  • Nguồn đáp ứng tối thiểu 300W
Bảo hành

1 tháng

Giá bán:

Call Now Button