Hướng dẫn update bios trên mainboard asus

+Trước tiên tải : phần mềm dùng để update bios Asus phiên bản 7.18.03 miễn phí : Tại đây

Sau đó đã chạy file setup và chờ đến khi mà chạy xong thì có thể mở chương trình update bios lên.


– Bước 1 : Mở các chương trình và sau đó chọn update bios from file


– Bước 2 : Chương trình sẽ mở một cửa sổ mới và yêu cầu chỉ file bios đã được lưu ở trên máy tính, thường thì sẽ là file có đuôi .rom hoặc .bin.


– Bước 3 : Chương trình sẽ được so sánh với phiên bản bios cũ và cũng chuẩn bị update và bấm vào mục Flash để bắt đầu chạy.


– Bước 4 : Lúc mà đang chạy thì các bạn chú ý không đụng đến máy tính Asus và tắt hết những chương trình trước đó đi nha. Sau khi đã hoàn thành thì phần mềm yêu cầu bạn khởi động lại máy. Vậy là xong

Call Now Button